jueves, 20 de abril de 2017

GP Ajuntament, AJUDES POLÍGONO EL PLA

Tavernes demana 200 mil euros a la Generalitat per a millorar el polígon del Pla

L’objectiu és fer diverses actuacions per a modernitzar el polígon del Pla, que es va urbanitzar l’any 1973 i que conté 26 empreses i una superfície de 118.657 metres quadrats.

L’Ajuntament de Tavernes ha sol·licitat a la Conselleria d’Economia Sostenible i l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial les ajudes per a la modernització de les àrees industrials.

Així, l’Ajuntament de Tavernes, coordinat amb els empresaris del polígon del Pla, ha marcat les prioritats i ha presentat a l’IVACE el seu projecte de millora, que ascendeix a 200 mil euros, amb la finalitat d'adaptar el polígon a les necessitats actuals, entre les quals destaca la implantació de fibra òptica i altres telecomunicacions. Es tracta de fer arribar les canalitzacions i conduccions necessàries a les 26 empreses instal·lades i a les futures que s’hi poden implantar.

La millora de la imatge del polígon, tant de la façana vegetal com de les indústries, mitjançant la regeneració paisatgística i ambiental és una altra de les necessitats. Entre els objectius està incrementar el valor dels espais industrials amb una estructura urbana adequada que integre el polígon en el nucli urbà.

Una altra de les actuacions serà millorar l’enllumenat públic mitjançant mesures d’eficiència energètica. Es pretén substituir la totalitat dels llums existents, que ja tenen 22 anys, per LED. A més, es dotarà el polígon d’un servei contra incendis aproximant els nous hidrants a les empreses i adequant-se a la normativa contra incendis.

La senyalització horitzontal i vertical del trànsit és una altra de les millores. Esta actuació necessària per a millorar els accessos i la reordenació del trànsit i fluxos dels vehicles pesants serà executada per la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. En concret, la millora de la seguretat viària amb nous accessos comprén l’execució d’una minirotonda en la intersecció de la CV50 amb els carrers Divina Aurora, Farola i Cervantes.

Esta serà una primera actuació dins del projecte de pacificació del trànsit de la CV50 en què l’Ajuntament de Tavernes i la Conselleria estan treballant.

No hay comentarios:

Publicar un comentario