martes, 22 de noviembre de 2016

GP Ajuntament, ÀREA INTEGRADA EN LA VALLDIGNA

Tavernes ja forma part de l’Àrea Urbana Integrada amb Simat i Benifairó

L’Ajuntament va sol•licitar a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori la modificació de l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, per tal que Tavernes passaria a formar part de l’Àrea Urbana Integrada de Benifairó i Simat.

La Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge ha concedit al municipi de Tavernes integrar-se en l’Àrea Urbana Integrada (AUI) de Benifairó i Simat, ja que compleix els requisits de l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana.
L’informe assenyala que “estos tres municipis presenten un funcionament com a cèl•lula urbana conjunta, constitueixen un àmbit idoni per a la planificació supramunicipal, i la posada en marxa de polítiques i actuacions conjuntes”.
Amb esta incorporació es podrà aconseguir un territori més competitiu en l’àmbit econòmic, més respectuós amb el medi ambient i més integrador en el vessant social.
Esta condició d’Àrea Urbana Integrada per als tres municipis permet accedir a diverses  convocatòries de finançament europeu. En este moment, l’objectiu més immediat és accedir a l’EDUSI (Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat), dins de les línies d’actuació europees conegudes com a Europa 2020.

No hay comentarios:

Publicar un comentario