miércoles, 5 de octubre de 2016

GP Ajuntament, PAGAMENT XARXA LLIBRES

L’Ajuntament de Tavernes està tramitant el segon pagament del Programa Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana

Tal com es va anunciar al ple de dilluns, una vegada totes les 35 famílies que no podran cobrar ara han estat informades de forma individual pel Departament d’Educació, s’ha tramitat l’autorització i disposició del pagament a les 1.065 famílies beneficiàries.

L’Ajuntament de Tavernes, que va decidir adherir-se al Programa Xarxa de Llibres de Text de la Conselleria d'Educació, farà el segon pagament als alumnes que han demanat esta ajuda, que podran cobrar a finals de setmana o principi de la que ve, sempre que no sorgisca algun imprevist.

El Departament d’Economia i Hisenda no ha pogut fer el segon pagament abans per un problema que es va produir en l’abocada de dades des d’Ítaca, el programa d’admissió d’alumnat de la Conselleria d’Educació, a Xarxa Llibres, l’aplicació de l’Ajuntament. Fins que el Departament d’Educació de l’Ajuntament no ha tingut la informació correcta dels alumnes no s’ha pogut iniciar la tramitació.

La regidora d’Educació, Bea Ferreres, va explicar en el Ple que “el divendres 23 de setembre es va fer la segona abocada de dades, i hi havia uns 300 alumnes que no tenien les dades correctes. Per tant, es va decidir esperar per a poder analitzar i comprovar quins alumnes no en serien beneficiaris, perquè no van tornar els llibres o perquè se’ls va pagar tot en el primer termini, i així i tot encara queden uns alumnes dels quals no tenim les dades ben abocades. Ara hem pres la decisió de pagar-ho, però al tècnic d’Educació se li ha encomanat la tasca de cridar a estes famílies perquè sabem que pot crear confusió”.

Així, hi haurà 35 casos que no podran cobrar encara com a conseqüència del problema en l’actualització de dades. La Regidoria d’Educació ja ha informat les persones perjudicades que cobraran més tard, amb la qual cosa seran 1.065 les famílies a les quals es pagarà ara.

En esta segona fase es destinen més de 95.000 euros, que beneficiaran 1.135 xiquets dels centres escolars de Tavernes, és a dir, 81 alumnes han decidit no participar en el segon període. En total, més de 236.000 euros s’han assignat per a cobrir les ajudes de Xarxa Llibres, en què l’Ajuntament ha pagat la tercera part, al voltant de 79.000 euros.

L’objectiu del programa ha estat proporcionar llibres de text i altres materials curriculars de forma gratuïta als alumnes de centres públics i privats concertats que estan en l’ensenyament obligatori o formació professional bàsica. D’esta manera, en els centres escolars s’ha creat un banc de llibres perquè els alumnes de cursos posteriors els puguen utilitzar, a fi de fomentar entre els alumnes un ús responsable del material. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario