martes, 4 de octubre de 2016

GP Ajuntament, MÉS FACILITATS AL CONTROL AL GOVERN

L’Ajuntament de Tavernes dóna facilitats i ferramentes a l’oposició en la tasca de control al govern

La modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) i el procediment per a permetre la consulta, als membres de la corporació, de la informació continguda en el registre municipal d’entrada i eixida de documents permeten fer un pas avant en matèria de transparència.

L’Ajuntament de Tavernes va aprovar ahir la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM). Es tracta -com va dir l’alcalde Jordi Juan- “d’una modificació pionera, amb la qual pretenem donar facilitats a la tasca de l’oposició, incorporant-hi figures com la moció d’impuls i de control, aclarint què són les declaracions institucionals, i com s’han de tramitar les propostes de manera burocràtica, amb els informes pertinents, per tal que quan el Ple prenga una decisió tinga la màxima garantia jurídica”.

Este nou ROM posa el focus d’atenció a reforçar àrees concretes com els precs, preguntes i respostes, i incorpora ferramentes noves com són les mocions d’impuls i de control.

En definitiva, es tracta d’un document que s’ha treballat molt durant mesos en Secretaria i Regidoria de Règim Interior, i que, en essència,  potencia i afavoreix a l’oposició la funció de control al govern.

El document es va presentar als membres de la corporació el 15 de juliol passat i es va donar l’oportunitat a qualsevol regidor d’incorporar al debat les modificacions que cregueren oportunes.

Seguint en eixa línia, l’Ajuntament ha aprovat el procediment per a permetre la consulta, als membres de la corporació, de la informació continguda en el registre municipal d’entrada i d’eixida de documents. Este procediment permet a qualsevol regidor de l’Ajuntament accedir-hi de manera telemàtica des de casa.

Amb este nou mitjà es facilita de forma important als membres de l’oposició la funció de control i fiscalització al govern.

“Hem apostat per proporcionar la informació de manera sistemàtica, permanent i indiscriminada, la qual cosa, per a respectar el principi de legalitat i el de protecció de dades, exigeix un tractament setmanal de la informació. Però s’assumeix eixe cost a fi que els regidors no sols puguen dur a terme la tasca de control sinó facilitar-los la faena i no obligar-los a traslladar-se físicament a l’Ajuntament. D’esta manera sumem esforços i recursos al que també entenem que ha de ser esta nova administració que encarem en un entorn electrònic”, ha assenyalat el regidor de Transparència i Règim Interior, Enrique Chofre.

Es tracta d’avançar en matèria de transparència i esta iniciativa es suma al fet que qualsevol persona pot accedir a la pàgina web de l’Ajuntament a consultar les factures pagades a proveïdors.

No hay comentarios:

Publicar un comentario