lunes, 26 de septiembre de 2016

GP Ajuntament, GESTIÓ ELECTRÒNICA


El model de gestió del document electrònic de Tavernes servirà de base en tota Espanya


El 28 d’abril es va constituir en l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna un grup de treball multidisciplinar, amb el repte d’elaborar un model de política de gestió del document electrònic local (PGD-eL) encaminat a la implantació efectiva de l’administració digital.


El grup de treball, que es va reunir per primera vegada el mes d’abril passat en l’ajuntament de Tavernes, ha consensuat la redacció final d’un model de política de gestió del document electrònic local.

Este document, consensuat pels tres sectors professionals implicats (arxivers i gestors de documents, informàtics i secretaris), és el punt de partida de l’administració electrònica. Conté el model de política de gestió documental local, però també el quadre de classificació funcional i l’índex de sèries documentals que permeten la gestió dels documents electrònics d’un ajuntament.

Han estat cinc mesos de treball que han donat com a resultat el model de gestió del document electrònic local que servirà de base en tota Espanya. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ja ha manifestat el seu interés a publicar el document, i ha indicat també que serà utilitzat com a base en el Grup de Treball de Document, Expedient i Arxiu-e del Comité Sectorial d’Administració Electrònica.

El regidor de Règim Interior, Enrique Chofre, ha assenyalat que "d’esta manera volem facilitar els tràmits i gestions dels ciutadans amb l’Ajuntament, alhora que complim la Llei. A més, donarem suport a cada una de les iniciatives dels funcionaris encaminades a implantar una administració electrònica efectiva”.

Les normes relatives a arxivament electrònic entraran en vigor el pròxim 2 d’octubre, tal com marca la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC). La norma imposa la tramitació electrònica dels procediments administratius, i això comporta un nou registre únic electrònic i un nou esquema d’arxivament de documents i expedients.

Els representants del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de la província de València (COSITAL), l’Associació de Tècnics de Informàtica d’Administració Local (ATIAL) i un grup d’arxivers i tècnics de gestió documental també han participat de la redacció del document.

No hay comentarios:

Publicar un comentario