miércoles, 28 de septiembre de 2016

GP Ajuntament, ENTRA EN VIGOR NOVA ORDENANÇA TRÀNSIT I SEGURETAT VIARIA

La nova ordenança de trànsit i seguretat viària entrarà en vigor el dia 30 de setembre

Esta ordenança és un document adaptat a la realitat social, que atorga més seguretat jurídica tant als ciutadans com als agents, i recull aspectes que són fruit de l’experiència d’estos últims anys, per a evitar una sensació d’arbitrarietat davant una actuació que no estava prou regulada.

Este mes d’octubre s’inicia l’aplicació de l’ordenança de trànsit i seguretat viària, que té l’objectiu d’augmentar la seguretat a l’hora de transitar, i també millorar les relacions de convivència entre conductors i vianants, vehicles i animals, turismes i autocaravanes. A més, fa una regulació completa de diverses situacions que fins ara no estaven especificades en matèria de trànsit a Tavernes, a fi que el ciutadà tinga un coneixement exacte de la regulació de les vies. Això es tradueix a regular l'estacionament i la circulació en les vies urbanes i camins rurals o forestals del terme municipal. Aleshores, els estacionaments indeguts en camins rurals ja tenen una solució que habilita la Policia Local a actuar i retirar el vehicle, si escau.

La circulació de cavalls i carruatges està regulada pel reglament general de circulació i pel reglament general de vehicles. L’ordenança autoritza la circulació dels cavalls pel nucli urbà; com que estan sotmesos al compliment de l’ordenança d’animals domèstics que obliga els portadors a arreplegar les deposicions dels animals, s’ofereix l’alternativa de dotar-los d’un bolquer i compatibilitzar el seu trànsit urbà amb l’ordenança de netedat. Per altra banda, es restringeix la seua circulació pel nucli urbà de la platja en període estival, per a evitar col·lapses de trànsit, si bé es poden autoritzar els accessos de forma excepcional per a actes autoritzats prèviament.

S’atenen igualment les queixes de velocitat elevada dels vehicles pel nucli urbà. Per este motiu, es fixa la velocitat màxima en 50 quilòmetres per hora per la travessia, mentre que en la resta del nucli urbà es redueix a 30 quilòmetres per hora. La Policia Local realitzarà controls de velocitat periòdics, amb el radar que cedeix la Prefectura Provincial de Trànsit.

A més, s’afavoreix l’estacionament rotatori en zones de la població que el requereixen, per a facilitar tasques en centres oficials o privats. Així, es determinen zones d’estacionament limitat durant un període de temps com en els voltants de l’Ajuntament, que faciliten les tasques quotidianes del ciutadans per la plaça Major i voltants.

Quant a la parada i estacionament de vehicles de grans dimensions, que provoquen obstaculitzacions visuals, així como molèsties per sorolls i vibracions, es restringeixen al nucli urbà i s’habiliten zones específiques, per a conciliar la seguretat viària i el dret al descans dins dels habitatges.

Es regulen els talls de via per actes autoritzats, com pot ser falles, processons de Setmana Santa, festes majors... i es tipifica com a infracció la retirada de tanques i altres senyals que delimiten estes zones tancades. L’accés a zones tallades al trànsit de forma temporal pot comportar greus conseqüències, ja que els vianants no esperen la circulació de vehicles per la zona. Estes zones es senyalitzaran amb 48 hores d’antelació.

La nova ordenança també regula de forma convenient els estacionaments autoritzats de vehicles de persones amb mobilitat reduïda. Sent conscients de les necessitats puntuals, s’habilita l’ús de les zones de càrrega i descarrega a estos usuaris.

S’estableixen normes concretes per a autoritzar el tall de vies públiques que afecten el trànsit de vehicles. S’estableix que les peticions s’han de presentar pel registre general d’entrada de l’Ajuntament almenys amb 20 dies d’antelació, per a poder ser estudiades i aconseguir l’autorització, si escau.

Es recorda als vianants les normes de trànsit que els afecten, ja que la confiança a l’hora de fer ús de les voreres o travessar la calçada posa en perill la seua integritat física i la dels conductors de vehicles. Així, es regula la circulació de les bicicletes per la via pública, vistes les queixes per circular a gran velocitat en zones de vianants.

Quant als vehicles abandonats, es consideren residus sòlids i poden ser retirats i donats de baixa definitivament, a més de sancionar el titular. Cal tindre en compte que la Policia Local facilita els tràmits als titulars per a donar de baixa els vehicles i retirar-los de la via pública, a fi d’evitar qualsevol tipus de sanció i que les vies públiques s’usen per a abandonar vehicles avariats o obsolets.

La gestió i custòdia del dipòsit municipal de vehicles s’assigna a la Policia Local, i l’ordenança recull una relació més àmplia dels casos que autoritzen la immobilització i retirada dels vehicles, que dóna més seguretat jurídica a les actuacions policials i als usuaris de les vies, que poden conèixer prèviament els casos concrets.

En el cas de les sancions, s’elaborarà un annex com a quadre d’infraccions en què els imports es rebaixaran considerablement, vist que el sentit de l’ordenança és conscienciar en les bones pràctiques en l’ús de les vies públiques de tots els usuaris, per a afavorir la convivència, sent conscients que els temps actuals imposen esta rebaixa de l’import de les sancions.

Es tracta d’una ordenança que pretén afrontar totes les problemàtiques del trànsit que afecten el terme de Tavernes, per l’experiència pròpia i les reivindicacions dels veïns, i resulta innovadora en tots els aspectes. Fins ara, les ordenances de trànsit a Tavernes es referien a les sancions sense entrar a regular res més. Esta nova norma, pionera a Tavernes, recull les reivindicacions dels veïns, empleats municipals i de les distintes regidories en els usos i competències respectius, a més de complir la normativa de trànsit, que assigna les competències en esta matèria als ajuntaments.

No hay comentarios:

Publicar un comentario