jueves, 28 de julio de 2016

GP Ajuntament, AL.LEGACIONS AL ESTUDI TREN DE LA COSTA


L'Ajuntament presenta al·legacions a l'Estudi Informatiu del Tren de la Costa

Les al·legacions suposen una millora en l'estudi del Ministeri per tal que el desdoblament de l'actual traçat de la línia València-Gandia no siga perjudicial per als veïns i el municipi de Tavernes.

L'Ajuntament de Tavernes comparteix amb la Direcció General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment la necessitat d'establir una línia ferroviària València-Alacant (Tren de la Costa).

El municipi de Tavernes es troba dins del Tram 0 de l'Estudi Informatiu del Tren de la Costa, que consisteix a duplicar l'actual traçat de la línia València-Gandia.

L'Ajuntament de Tavernes, dins del termini de consulta, ha presentat un informe tècnic amb els problemes que s'han detectat i les millores a realitzar. Entre elles, que el desdoblament es realitze a l'oest de les infraestructures ja existents, com els pous de captació d'aigua potable, que abasteixen al nucli urbà i als futurs desenvolupaments urbanístics, previstos per a la platja.

A més, l'Ajuntament, preocupat per la seguretat dels 4 passos a nivell que hi ha dins del terme de Tavernes, demana la seua supressió perquè suposen un risc de tot tipus d'accidents. La seua proposta és que es facen elevats sobre el ferrocarril, ja que l'estació de Tavernes tindrà més freqüència de pas de trens amb la doble via, i com a conseqüència, més risc d'accidents.

La permeabilització del nou traçat resultant també es demana com una qüestió important per evitar "l'efecte presa" que produeixen les infraestructures lineals com l'autopista AP7, la CN-332 i el tren de Rodalies València-Gandia, que dificulten la fluïdesa del riu Vaca, en casos d'inundació.

Altra de les al·legacions es refereix a fer un desdoblament del baixador de l'estació de Tavernes, que permetria poder enllaçar el nucli urbà de la platja previst en un futur. D'esta manera hi hauria un altre accés, no sols el del polígon del Golfo, i es donaria un millor servici a la platja. Les dos parts de la nova estació es podrien connectar amb un pas elevat que evitaria que els usuaris passaren per damunt de les vies, com fins ara.

L'estació de Tavernes, a més, presenta deficiències importants pel que fa a l'accessibilitat. Encara que existeix una rampa, l'itinerari per als vianants d'accés a l'andana est no està adaptat a les persones minusvàlides, i a més presenta greus problemes per a aquelles persones amb mobilitat reduïda i públic en general.

També ens trobem que no hi ha seguretat a l'hora de creuar les vies del tren. La solució de l'Ajuntament seria executar una passarel·la elevada sobre les vies i, així, evitar el risc d'accident que pateixen els vianants cada dia.

Amb estes cinc al·legacions, l’Ajuntament de Tavernes reivindica, una vegada més, les necessitats de l’estació i els interessos del municipi.

No hay comentarios:

Publicar un comentario