jueves, 9 de junio de 2016

GP Ajuntament, NOVA ORDENANÇA TRÀNSIT

L’Ajuntament aprova una nova ordenança de trànsit per a millorar la seguretat viària

L’ordenança municipal de trànsit en vigor data de maig de 2003 i no dóna cobertura a les necessitats que es plantegen actualment. La nova ordenança és un document adaptat a la realitat social, que atorga més seguretat jurídica tant als ciutadans com als agents.


L’Ajuntament de Tavernes va aprovar, en el Ple del dilluns 6 de juny, l’Ordenança de Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, que preveu totes les alternatives possibles als distints problemes que afronta diàriament la Policia Local en matèria de trànsit.

A més, fa una regulació completa de diverses situacions que fins ara no estaven especificades en matèria de trànsit a Tavernes, a fi que el ciutadà tinga un coneixement exacte de la regulació de les vies. L’objectiu és augmentar la seguretat a l’hora de transitar, i també millorar les relacions de convivència entre conductors i vianants, vehicles i animals, turismes i autocaravanes.

Aspectes puntuals com l’estacionament de camions (els de més de 3.500 Kg. de massa màxima autoritzada només podran estacionar dins del nucli urbà en zones habilitades i correctament senyalitzades), autoritzacions temporals amb reserva d’espais, retirada de vehicles de la via pública, circulació de cavalls amb carruatge o sense, etc., que no tenen un articulat específic en la normativa bàsica de trànsit, s’incorporen a la nova ordenança municipal per a evitar una sensació d’arbitrarietat davant una actuació que no estava prou regulada.

Fent referència a la circulació de cavalls i carruatges pel nucli urbà de població i platja, no se’ls prohibeix la circulació; només es requereix “que els cavalls estiguen dotats de bolquer o element similar que evite la caiguda d'excrements en la calçada o, en tot cas, que s'assegure que el portador de l'animal arreplegue els excrements, com assenyalen les ordenances d'animals domèstics i netedat urbana.”

En esta línia, la regidora de Seguretat Ciutadana, Llum Sansaloni, va afirmar que  “l'Ajuntament no obliga a cap genet a posar bolquer al seu cavall sinó que la finalitat última d’este punt de l’ordenança és evitar que els excrements de l’animal es queden en les vies urbanes, per una qüestió de salubritat i higiene que va en benefici de tots els ciutadans”.

L’alcalde de Tavernes, Jordi Juan, està convençut que l’Associació d’Amics dels Cavalls entendrà la necessitat d’esta nova ordenança i assegura que l’Ajuntament continuarà col·laborant com fins ara en totes les seues activitats. A més, assenyala que l’Ajuntament mai pot escriure en una ordenança que el propietari de l’animal deixe els excrements per arreplegar.

L’Ajuntament de Tavernes, a través de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ha  sigut flexible en la redacció de l’ordenança perquè una interpretació estricta de la llei seria la prohibició de la circulació dels cavalls en el nucli urbà.

No hay comentarios:

Publicar un comentario