miércoles, 18 de mayo de 2016

GP Ajuntament, RÈNTING VEHICLES POLICIALS

Es convoca la licitació per al rènting de dos vehicles per a la Policia Local

El termini perquè les empreses interessades presenten propostes serà fins al dia 31 de maig. 

L’Ajuntament de Tavernes anuncia els plecs per al rènting i manteniment de dos vehicles tot terreny o tot camí per a la Policia Local, com a conseqüència de la finalització del contracte actual.

Es tracta d’un procediment obert a qualsevol empresa que complisca els requisits que es demanen. El lloguer tindrà una durada de 36 mesos i el cost serà fix mensual. No serà procedent la revisió del preu, que s’estableix en 1600 euros mensuals, a la baixa, per cada vehicle policial, ja que les característiques del vehicle i l’equipament que s’exigeixen són menors que en la darrera contractació.

Les persones interessades poden consultar els plecs de prescripcions tècniques en la web, en l’enllaç  http://www.tavernes.es/tramits2/perfil-del-contractant/licitacions#160516b

No hay comentarios:

Publicar un comentario