martes, 3 de mayo de 2016

GP Ajuntament, RÀDIO MUNICIPAL

Amb l’aprovació de la memòria l’Ajuntament de Tavernes inicia els tràmits per a posar en marxa la ràdio municipal

Esta documentació es posarà a disposició del públic durant un mes per a que els ciutadans coneguen tots els detalls, i a més, puguen fer les seues aportacions.

El ple d’ahir, dilluns 2 de maig, va aprovar la memòria per al servei d’emissora en FM, amb el que s’inicien els tràmits de forma oficial per a recuperar la freqüència de l’emissora de ràdio municipal.

La regidoria de Règim Interior posarà a disposició de tots els ciutadans la documentació completa elaborada per la comissió encarregada d’estudiar el servei de la ràdio, perquè veïns i associacions puguen conèixer els detalls de la memòria i, a més, fer les seus pròpies aportacions si ho consideren oportú.

Esta documentació que s’exposarà al públic durant un mes a la pàgina web municipal, i també a l’ajuntament, descriu els aspectes socials, jurídics i econòmics de la ràdio municipal, així com l’anàlisi de la seua viabilitat econòmica.

Una vegada analitzades les possibles aportacions dels ciutadans, s’aprovarà de forma definitiva la memòria de la ràdio amb la que s’iniciaran formalment els tràmits per a la posada en marxa de l’emissora municipal (amb l’assignació definitiva de la freqüència després de la inspecció del ministeri de Foment). A més, també es treballarà en l’elaboració de les ordenances fiscals i jurídiques, la contractació del servei i els subministres necessaris per a iniciar unes emissions amb un estàndard mínim de qualitat. Malgrat que els tràmits iniciats són indispensables per a poder gaudir d’este servici, l’apertura definitiva de la ràdio municipal no serà immediata.

“Des del govern municipal impulsem la creació d’una ràdio municipal a Tavernes perquè creguem que és una ferramenta demandada per la ciutadania i que permetrà als veïns de la nostra localitat accedir a la informació més pròxima i important del nostre entorn. També potenciarem un paper integrador i de potenciació de les associacions de Tavernes, d’esta manera les associacions podran participar en la producció d’espais propis. Per últim, també busquem que aquest mitjà puga ser utilitzat pels comerços locals com una plataforma per a promocionar els seus productes i/o serveis aconseguint així fer-los més visibles”, ha explicat el regidor Enrique Chofre.

No hay comentarios:

Publicar un comentario