martes, 10 de mayo de 2016

GP Ajuntament, OBERT PERÍODE ESCOLARITZACIÓ A TAVERNES

Obert el període per a l’escolarització dels xiquets de Tavernes

Els pares, mares o tutors que hagen de sol·licitar plaça per a escolaritzar els seus fills en educació infantil o primària ho poden fer ja fins al dia 19 de maig.


L’Ajuntament de Tavernes, a través de la Regidoria d’Educació, informa que el termini per a fer la sol·licitud en un col·legi de Tavernes per al curs 2016/17 ja està obert.

És important que, abans de decidir-se per un centre educatiu o un altre, es conega el projecte educatiu de centre (PEC) així com el reglament de règim intern. Els dos documents estan exposats en el tauler d’anuncis de cada escola de Tavernes de la Valldigna.

La documentació que s’ha de presentar a l’entregar la sol·licitud serà l’informe de salut, una fotocòpia del full del llibre de família on estan inscrits tots els membres de la unitat familiar, una fotocòpia del DNI del pare i de la mare i la documentació per a baremar. 

La recollida d’impresos i entrega de la documentació es farà en la Casa de la Cultura de dilluns a divendres de 10 a 14:00, però també ho podran fer en el centre elegit en primera opció.

Les llistes provisionals d’admesos es publicaran el 2 de juny i fins al dia 6 es podran presentar reclamacions davant la direcció dels centres o la titularitat en els concertats.

La publicació en els centres de les llistes definitives d’admesos serà el 14 de juny. A partir d’ací s’haurà de formalitzar la matrícula abans del 29 de juny en el centre adjudicat. Si no es fa, implica la renúncia a la plaça escolar.

Tota esta informació, així com els criteris de baremació, es poden consultar en la web de l’Ajuntament de Tavernes, en el següent enllaç: http://tavernes.es/serveis/educacio/informacio-educacio/escolaritzacio ;

No hay comentarios:

Publicar un comentario