miércoles, 6 de abril de 2016

GP Ajuntament, BAIXADA VALORS CADASTRALS A TAVERNES

Tavernes tindrà una baixada del 8% en els seus valors cadastrals 

L’Ajuntament de Tavernes continua fent les gestions pertinents per tal d’adaptar els valors cadastrals dels béns immobles a la situació real del mercat. Esta baixada serà efectiva a partir de l’1 de gener de 2017.

Els béns immobles de Tavernes experimentaran, de nou, una baixada dels seus valors cadastrals. En este cas es tracta d’una baixada del 8%, tal i com anunciava l’alcalde de Tavernes, Jordi Juan, durant el ple d’ahir dimarts. Esta mesura tindrà efecte a partir de l’1 de gener de 2017.

Actualment, els valors cadastrals dels immobles són lleugerament superiors al 50% del valor del mercat, cosa considerada anòmala pel que fa a les transmissions i el càlcul d'alguns tributs i impostos. Per tal de corregir esta situació, l’Ajuntament ha treballat conjuntament amb la Gerència de Cadastre de València i d’esta manera, i segons la proposta de la mateixa Gerència, s’aplicarà un coeficient corrector del 0’92 als valors cadastrals dels béns immobles de Tavernes, o el que és el mateix, una baixada del 8%. Tavernes s'adherirà a esta proposta mitjançant una comunicació de l'alcaldia.

Esta mesura serà beneficiosa per a la ciutadania de Tavernes pel que fa a la declaració dels impostos de la renta o de patrimoni, així com a les operacions de transmissions, plusvàlues o sol·licitud de beques i ajudes.

Cal recordar que Tavernes ja ha impulsat en anterioritat mesures per a baixar els seus valors cadastrals. En l’any 2014 es va efectuar una rebaixa del 20% en els valors cadastrals fixats en l’última ponència de l’any 2006 efectuada pel Ministeri d’Hisenda. A més, a efectes de l’1 de gener de 2016, els valors cadastrals dels terrenys situats en els sectors declarats com a urbanitzables en el Pla General d’Ordenança Urbana són considerats com a rústics des del punt de vista fiscal.

“Per al govern municipal sempre ha sigut una prioritat situar els valors cadastrals en el lloc on es correspon, d’acord amb els valors del mercat. Hem  de recordar que els valors cadastrals fixats en l’any 2006 estaven totalment fora de lloc, i que això suposava una càrrega fiscal injusta per a la ciutadania de Tavernes”, ha indicat l’alcalde, Jordi Juan. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario