lunes, 1 de febrero de 2016

GP Ajuntament, PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA ALS COMERÇOS

Les empreses de Tavernes podran sol·licitar l’ajuda per a l’activitat comercial en valencià

La Regidoria de Promoció Lingüística de l’Ajuntament de Tavernes, des del Gabinet de Normalització Lingüística, convoca de nou les ajudes per l’ús del valencià a les empreses locals. 

L’Ajuntament de Tavernes convoca un any més les ajudes per a l’activitat comercial en valencià corresponent a 2016, que poden ser sol·licitades per les empreses, comerços, serveis, indústries i professionals del terme municipal de Tavernes de la Valldigna, amb la condició que estiguen al corrent en les obligacions fiscals, de seguretat social i amb el consistori.

Les entitats interessades podran presentar les sol·licituds des de hui, dilluns 1 de febrer fins al 30 de setembre de 2016, en el Registre General de l’Ajuntament. Estes ajudes comprenen els elements de retolació (rètols exteriors, interiors o vehicles amb elements fixos), pàgines web de creació, material d’embalatge (bosses de paper o plàstic, caixes de cartró...) i  publicitat, que engloba cartells, fullets, tríptics, etc. Cal destacar que queda fora de l’ajuda el material publicitari de regal, com camisetes, encenedors, bolígrafs, calendaris, i la publicitat en publicacions i mitjans de comunicació.

La regidora de Promoció Lingüística de l'Ajuntament, Bea Ferreres, afirma que “l’Ajuntament treballa per a normalitzar la nostra llengua en tots els àmbits, inclòs l’àmbit comercial. Per tant, donem suport als comerços de la nostra ciutat per a promoure l’ús del valencià en la retolació, publicitat i noves tecnologies”.

Es concedeixen ajudes del 50 per cent en retolació i pàgines web noves (amb un límit de 500 euros), i ajudes del 33 per cent per a la publicitat i embalatge (amb un màxim de 300 euros). Les sol·licituds s’atendran seguint l’ordre de presentació de la justificació completa, fins a esgotar la quantitat consignada en la partida pressupostària corresponent, que són este any 4.100 euros. Sols es podrà concedir una ajuda per beneficiari i any, i es poden demanar les ajudes per més d’un element. L’import màxim per empresa serà de 500 euros.

L’Ajuntament realitzarà dos pagaments: un primer per a les sol·licituds justificades fins al 30 de juny, i el segon per a les justificades fins al 31 d’octubre. Les llistes de les entitats beneficiades s’exposaran en el tauler d’anuncis de la corporació durant quinze dies, a partir de l’endemà de la resolució de les ajudes. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario