jueves, 4 de febrero de 2016

GP Ajuntament, EXPOSSICIÓ PÚBLICA ORDENANÇA

Està obert el període de consulta i participació en l’esborrany d’ordenança municipal

Des del dia 4 fins al 20 de febrer, els ciutadans podran presentar suggeriments i aportacions per a millorar este document.

La Regidoria de Règim Interior, Transparència i Comunicació obri un període de consulta, participació i informació pública sobre el text de l’esborrany d’ordenança municipal de transparència, accés a la informació pública i reutilització. El període preveu quinze dies hàbils, des de hui, 4 de febrer, fins al 20 de febrer de 2016, ambdós dies inclosos.

L’objectiu d’esta iniciativa és que tots els ciutadans coneguen el vigent esborrany d’ordenança, i així poder presentar les observacions, suggeriments i aportacions per tal de millorar i enriquir este document.

El text íntegre de l’ordenança i els documents incorporats en l’expedient estan publicats en la pàgina web de l’Ajuntament (http://tavernes.es/serveis/regim-interior/informacio-regim-interior/esborrany-d-ordenanca-de-transparencia) i en la finestra d’informació de l’Ajuntament, de 9 a 14 hores. Els ciutadans que hi vulguen remetre les seues aportacions o suggeriments ho podran fer a través de l’adreça electrònica transparencia@tavernes.org, sense necessitat d’identificar-se, o a través dels registres d’entrada de l’Ajuntament, mitjançant un escrit dirigit al Departament de Transparència.

Una vegada arreplegades totes les aportacions, suggeriments i propostes rebudes es publicarà en el portal municipal, i seguidament es durà a comissió. El resultat es remetrà també al Ple de la corporació per a aprovació.

El regidor de Participació i Transparència indica que “una vegada més, este Departament obri als ciutadans l’oportunitat de participar activament en l’activitat del govern municipal. Mitjançant esta ordenança s’assenten les bases en matèria de transparència, accés a la informació pública i reutilització”.  

No hay comentarios:

Publicar un comentario