miércoles, 27 de enero de 2016

GP Ajuntament, CALENDARI CONTRIBUENT 2016

L’Ajuntament elabora el calendari del contribuent 2016

El pagament dels impostos municipals s’inicia el pròxim mes de febrer. El regidor d’Hisenda, Perfecto Benavent, incideix en els problemes de les domiciliacions bancàries a causa de la reordenació dels bancs.

La regidoria d’Hisenda de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna ha elaborat el Calendari del Contribuent 2016, on consten les dates perquè els ciutadans efectuen els pagaments del impostos municipals corresponents a este any. El calendari es pot recollir en el consistori, en les entitats bancàries, edificis públics de la ciutat i pàgina web de l’Ajuntament.

La taxa de guals i la taxa de vehicles de tracció mecànica comença el pròxim 3 de febrer i fins al 5 d’abril per als rebut no domiciliats. Per als rebuts domiciliats, els dos pagaments es realitzaran el 9 de març.

Els impostos del fem i dels caixers s’abonaran, per als rebuts no domiciliats, del 18 d’abril al 19 de juny. Així mateix, per als rebuts domiciliats, el cobrament serà el dia 20 de maig.

Seguidament, l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i l’IBI rústica (dels terrenys i camps agraris), s’abonarà des del dia 16 de setembre fins al 17 de novembre per als rebuts no domiciliats. La data establerta per als rebuts domiciliats dels dos impostos és el 14 d’octubre.

Per al pagament de l’Impost sobre els Béns Immobles (IBI urbana), els ciutadans que tinguen els rebuts domiciliats podran realitzar-lo en tres terminis. La primera fracció de l’IBI s’efectuarà el 15 d’abril, la segona fracció el 27 de juny, i la tercera fracció el 2 de setembre. En canvi, per als rebuts no domiciliats, el cobrament de l’IBI es realitzarà des del 29 de juny fins al 5 de setembre.

El regidor d’Hisenda, Perfecto Benavent, indica que “a causa de la reordenació bancària, de les absorcions i els canvis que els bancs han experimentat els últims anys, moltes persones pensen que tenen totes les dades bancàries correctes, però després el banc torna el rebut perquè resulta que el número de l’IBAN ha canviat”. D’esta manera, el regidor recomana als veïns que s’asseguren de tenir totes les dades actualitzades; en qualsevol cas, els ciutadans poden passar a informar-se per les dependències de recaptació de l’Ajuntament.

No hay comentarios:

Publicar un comentario