martes, 1 de diciembre de 2015

Gabinet Premsa Ajuntament, AULA FORMACIÓ

L’Ajuntament de Tavernes habilitarà una aula de formació en administració electrònica per als funcionaris

L’aula de formació es disposarà per a preparar els treballadors del consistori en l’administració electrònica i estarà situada en els antics despatxos de la Policia Local.

L'Ajuntament de Tavernes dotarà els funcionaris d’una aula de formació amb la intenció de donar-los uns coneixements específics en matèria d’administració electrònica.

D’esta manera, es contribuirà a una correcta inserció dels treballadors en el Pla d’Implantació en l’Administració Electrònica. I així s’aconseguirà que els ciutadans es relacionen electrònicament amb l’administració pública i que tots els procediments es facen amb “paper zero”.

L’objectiu últim és facilitar els tràmits i gestions dels ciutadans perquè es facen més àgils, eficients i accessibles. I, a més, s’optimitzarà i es facilitarà el treball dels empleats de l’Ajuntament.

Els cursos també aniran destinats a conèixer com funciona el nou equipament de processament de dades. Es donarà resposta a tota la gestió de l’Ajuntament, tant aplicacions de gestió més tradicional (padró, recaptació, etc. com aplicacions específiques (registre telemàtic).

No hay comentarios:

Publicar un comentario