miércoles, 25 de noviembre de 2015

Gabinet Premsa Ajuntament, SUBVENCIONS LLIBRES

L’Ajuntament de Tavernes s’adhereix al Programa de Gratuïtat Xarxa Llibres

Més de 1800 alumnes de Tavernes podran beneficiar-se de l’ajuda del Programa Xarxa de Llibres, que suposarà una despesa de més de 120.000 euros per a l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Tavernes va decidir adherir-se al Programa Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana a fi de proporcionar de forma gratuïta llibres de text i altres materials curriculars a l’alumnat escolaritzat en centres públics i privats concertats, en ensenyaments obligatoris o de Formació Professional Bàsica.

Este programa té com a finalitat dotar els centres escolars d’un banc de llibres de text i materials curriculars perquè els utilitzen els alumnes de cursos posteriors. L’objectiu és fomentar en l’alumnat un ús responsable dels béns finançats amb fons públics.

Una vegada acabat el curs, les famílies hauran d’entregar els llibres, que passaran a formar part del banc de llibres del centre. Els alumnes que els lliuren en bon estat tindran dret a ser beneficiaris del banc de llibres en cursos posteriors.

La Conselleria d’Educació posarà a la disposició de les famílies a partir de demà, a les 12 hores, els models de sol·licitud disponibles en la pàgina xarxallibres.edu.gva.es. L’Ajuntament de Tavernes també facilitarà els models a partir del divendres dia 27, tant en el Departament d’Educació com en el registre d’entrada de l’Ajuntament.

Des de la pàgina es podrà omplir i imprimir. Una vegada omplida, s’haurà de firmar i presentar en el Departament d’Educació en la Casa de la Cultura. A la sol·licitud s’hi hauran d’adjuntar les factures o documents justificatius de la compra dels llibres, bé de la botiga o a través de l’AMPA.

Una vegada les dades de la sol·licitud hagen sigut comprovades, l’Ajuntament entregarà a cada família l’import que corresponga pels mitjans que determine. La quantia total que podrà percebre serà un màxim de 200 euros i es farà en dos fases: la primera després d’haver presentat les factures, i la segona una vegada acabat el curs i realitzada de conformitat l’entrega dels llibres.

Per a agilitar i facilitar la tasca, tant a les famílies com als funcionaris, s’ha establert un calendari d’entrega de sol·licituds per centres:

-       El CEIP Magraner i IES Jaume II El Just. El dilluns 30 de novembre, des de les 11 hores fins al divendres 4 de desembre.

-       El CEIP Alfàndec i l’IES La Valldigna, del 9 al 18 de desembre.

-       El col·legi HHDC i el San José Patronato del 21 al 30 de desembre.

-       Els CAES Sant Miquel i Divina Aurora a partir de l’1 de desembre.

L’horari d’entrega de sol·licituds serà de 10 a 14 hores, excepte el dilluns 30 de desembre, a partir de les 11.

No hay comentarios:

Publicar un comentario