viernes, 27 de noviembre de 2015

Gabinet Premsa Ajuntament, REPARACIÓ CAMINS RURALS

L’Ajuntament repara els camins rurals de Tavernes més deteriorats

Amb la realització de les obres de repavimentació es pretén reparar les patologies detectades en el ferm dels camins de Puça, la Moleta i Marenys a fi de millorar el trànsit.

L’Ajuntament de Tavernes està arreglant els camins rurals més deteriorats que necessiten una nova repavimentació, com ara els camins de Puça, de la Moleta i del Marenys.
L'objectiu d’este projecte respon a una necessitat de satisfer una de les accions més demandades pel sector agrícola i els llauradors del poble.

El terme de Tavernes disposa d'una àmplia xarxa de camins rurals, situats en sòl no urbanitzable, que donen servei i accés a les parcel·les agrícoles. El seu ús continuat, així com les inclemències meteorològiques, n’han provocat la degradació.

Esta obra, inclosa en el Pla d’Inversions Financerament Sostenibles de la Diputació de València, té un import de 50.789,27 euros i l’empresa encarregada de l’execució és Pavasal Empresa Constructora SA.

Es tracta d’una subvenció que la Diputació ha concedit a l’Ajuntament per a inversions amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i crear llocs de treball.

L’Ajuntament de Tavernes va sol·licitar la seua proposta d’inversions per a la obres necessàries per al municipi, entre les quals hi ha els camins rurals.

No hay comentarios:

Publicar un comentario