viernes, 13 de noviembre de 2015

Gabinet Premsa Ajuntament, PRESSUPOSTOS 2016

L’Ajuntament de Tavernes aprova els pressupostos del 2016

Els pressupostos municipals destinaran 806.583 euros a inversions, en què es busca donar resposta a algunes demandes socials, entre les quals hi ha aconseguir millores en la via pública.

L’Ajuntament de Tavernes va aprovar en el Ple de dilluns un pressupost per al 2016 equilibrat amb ingressos i despeses previstos de 14.828.414,36 €.

Pel que fa a les inversions, s’hi destinaran 806.583,96 euros, un 26,61% més respecte a 2015. En estes inversions es busca donar resposta a algunes demandes socials. El govern municipal farà obres en la via pública i edificis municipals per a millorar l’estat en què es troben, així com construir nous nínxols en el cementeri municipal.

Entre altres projectes, hi ha la inversió en parcs i jardins, rehabilitació de vivendes, l’eliminació de barreres arquitectòniques i l’adquisició d’un programa informàtic de gestió i recaptació tributària que facilitarà als ciutadans els pagaments dels tributs i podran adequar-los a les seues possibilitats. Amb este programa millorarà el servici de recaptació tributària per a optimitzar la gestió dels ingressos municipals.

D’esta manera s’implantarà una administració totalment electrònica, interconnectada i transparent, que millorarà l’agilitat dels procediments administratius i reduirà els temps de tramitació.

Es tracta d’inversions necessàries per al funcionament de la ciutat, que es financen amb recursos propis sense necessitat d’acudir al finançament extern.
Pel que fa als ingressos, el component més important és l’IBI, que suposa el 51,72% del pressupost.
La Direcció General del Cadastre reclassificarà els terrenys urbanitzables on encara no s’ha construït com a sòls de naturalesa rústica. Això implica una reducció important en l’IBI de naturalesa urbana que es pretén compensar amb la intensificació i millora de la recaptació executiva. El consistori farà un gran esforç en matèria econòmica a canvi que els propietaris de les terres paguen unes quantitats raonables.

Les despeses van en consonància amb els ingressos. Quant a la partida del personal, ascendeix a 6.920.619 euros i suposa una minora del 3,21% respecte el 2015.

El capítol de despesa de béns i serveis suma 4.391.212,06, en què cal destacar els servicis de caràcter preferent, com ara la partida destinada a serveis socials, salut, educació, cultura, joventut, patrimoni artístic i històric, esports, foment local, comerç, agricultura i turisme, que suma 1.596.770 euros.

L’amortització d’interessos de crèdits bancaris ascendeix a 1.264.546 euros, és a dir, augmenta en 2016 un 43,03%. Tot i que es parteix d’un context difícil per raons externes i internes, la voluntat del govern és assegurar el benestar de la ciutadania de Tavernes.
El govern municipal s’ha proposat que el pressupost siga aprovat dins del termini legalment previst, amb la finalitat que el primer dia de l’any 2016 estiga en vigor. 

Qui estiga interessat a conèixer la informació sobre l’ordre del dia i escoltar el fitxer sonor del Ple de l’11 de novembre, ho pot fer en la web http://tavernes.es/corporacio-i-govern/el-ple-municipal/ordre-del-dia-extracte-d-acords-i-actes-del-ple. Pròximament es podran consultar també l’extracte d’acords i les actes del Ple.

No hay comentarios:

Publicar un comentario