martes, 17 de noviembre de 2015

Gabinet Premsa Ajuntament, OBRES EN LA TORRE DE GUAITA

L’Ajuntament de Tavernes comença les obres per a donar valor a la torre de guaita

El projecte pretén divulgar la torre de guaita, declarada monument BIC, i potenciar-la com a centre d'activitats turístiques sostenibles que faciliten una visió global de la xarxa de torres del litoral valencià.

L’Ajuntament de Tavernes, a través de la Regidoria de Turisme, ha iniciat l’execució del projecte de donar valor a la torre de guaita, amb un pressupost de 50.000 euros, dels quals la meitat corresponen a la subvenció de l’Agència Valenciana de Turisme i els altres 25.000 són a càrrec de l’Ajuntament.

Els treballs preveuen condicionar tot l’entorn, que comprèn, entre altres coses, l'habilitació d'itineraris d’ús comú on es farà un accés per a vianants que connectarà la torre amb la carretera. A més, hi haurà una senyalització i informació adaptada als invidents amb els aspectes històrics i culturals de la torre.

El regidor de turisme, Josep Llàcer, ha explicat que “el projecte permet revitalitzar la torre de guaita, dinamitzar el seu entorn i convertir-la en un producte turístic atractiu, que puga ser usat pels visitants com a espai on poder gaudir d'activitats tradicionals i populars”.

L’Ajuntament, amb estes obres, facilitarà el coneixement del patrimoni cultural i natural de la torre de guaita.

No hay comentarios:

Publicar un comentario