martes, 6 de octubre de 2015

Gabinet Premsa Ajuntament, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA A TAVERNES

L’Ajuntament de Tavernes es prepara per a l’administració electrònica

El Pla d’Implantació de l’Administració Electrònica, que es va aprovar ahir al Ple, pretén aconseguir que els ciutadans es relacionen electrònicament amb l’administració pública i que tots els procediments es facen amb “zero paper”.

L’Ajuntament de Tavernes va aprovar l’any passat el Reglament de Política de Firma Electrònica, com a pas previ a la implantació progressiva de l’administració electrònica. Ara, dóna un pas més en la Llei d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics a través del Pla d’Implantació de l’Administració Electrònica.

L’objectiu general d’este Pla és proporcionar als veïns els serveis necessaris perquè puguen exercir el dret de relacionar-se amb l’Ajuntament de forma electrònica. Així, per exemple, un veí podrà presentar documents davant l’Ajuntament a qualsevol hora de qualsevol dia de l’any, de forma electrònica, o podrà conèixer l’estat de les tramitacions que haja iniciat amb l’Ajuntament i obtenir còpia dels seus expedients.

El regidor de Règim Interior, Transparència i Comunicació, Enrique Chofre, ha manifestat que “d’aquesta manera volem complir amb la Llei i facilitem els tràmits i gestions dels ciutadans amb els serveis públics. Tot amb la finalitat de fer més àgils, eficients i accessibles els serveis que dóna l’administració”.

A més, s’optimitzarà la forma en què es realitzen els tràmits interns i es facilitarà el treball dels empleats de l’Ajuntament. Per això, d’ací a poc està previst que entre en funcionament el nou equipament de processament de dades que donarà resposta a tota la gestió de l’Ajuntament, tant en aplicacions de gestió més tradicional (padró habitants, tributs i recaptació, cadastre...), com les aplicacions específiques que s’implantaran per a suport de l’administració electrònica (canals de comunicació, seu electrònica, registre telemàtic...).

No hay comentarios:

Publicar un comentario