miércoles, 23 de septiembre de 2015

Gabinet Premsa Ajuntament, TRANSPARÈNCIA

L’Ajuntament de Tavernes avança en matèria de transparència

L’Ajuntament publicarà en la web municipal, juntament amb l’ordre del dia de les sessions del ple, els continguts dels assumptes que el formen i, a més, retransmetrà en directe les sessions del ple a través d’Internet.

La Regidoria de Transparència de l’Ajuntament de Tavernes, a través del seu regidor Enrique Chofre, continua treballant per a millorar en transparència i complir la Llei de Transparència i Accés a la Informació Pública, que pretén que el ciutadà conega com es prenen les decisions.
Resultado de imagen de transparencia 
Per això, abans del Ple, els veïns podran consultar els punts que s’hi tractaran i també els continguts. Es preveu que alguns informes o documents que integren els expedients siguen públics per a coneixement general de la ciutadania a través del web oficial de l’Ajuntament.

Els dictàmens que es publiquen tindran rellevància pública o interès general com els referits a l’àmbit de l’activitat, funcionament o organització de la institució, els relacionats amb matèries d’acció pública (com urbanisme, medi ambient, etc), o altres d’interès general en matèria d’economia i hisenda (com  el pressupost, les ordenances fiscals, plans de sanejament, etc). En general, tot allò relatiu a la utilització i l’administració dels recursos públics.

A més d’este projecte, la sessió del Ple es retransmetrà a través d’Internet en directe, a favor del dret a la informació. La finalitat és informar el públic del que es debat i que ho puguen veure des de casa a través d’un enllaç web que es facilitarà als veïns de Tavernes.

L’alcalde, Jordi Juan, ha confirmat que “amb estes dos iniciatives, l’Ajuntament de Tavernes fa un pas més en la Llei amb l’objectiu d’assolir més transparència de l’activitat pública municipal i que la ciutadania puga valorar la capacitat dels representants al capdavant de l’administració.”

D’esta manera, l’Ajuntament fa un gran esforç perquè la informació pública es difonga de manera veraç i objectiva. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario