lunes, 3 de agosto de 2015

Gabinet Premsa Ajuntament, PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2015

L’Ajuntament de Tavernes presenta els pressupostos de transició del 2015

El pressupost de l’Ajuntament es presenta equilibrat amb uns ingressos i despeses prevists de 14.867.379,38 euros. Compleix les exigències d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i de deute públic que marca el govern.

Resultado de imagen de pressupostos municipalsEl pressupost municipal de l’exercici 2015 és de caràcter transitori, ateses les dates en què ens trobem i per haver-se elaborat a l’inici d’una nova corporació. Este pressupost hauria d’haver estat al final de la legislatura i no al principi. Ja es va presentar un primer avantprojecte de pressupost per a l’exercici 2015 que no s’aprovà perquè no va aconseguir el suport de la resta de grups polítics. Això fa que ens trobem un pressupost prorrogat que limita les possibilitats d’actuació en els distints àmbits de la ciutat i dels ciutadans.

El govern considera que el pressupost és la principal ferramenta de treball i s’ha d’ajustar a cada moment. Una de les tasques més àrdues ha estat el sanejament econòmic i financer de les arques municipals. S’ha passat d’una liquidació negativa en 2011 de 4,5 milions d’euros i un deute de 18 milions d’euros a un romanent de tresoreria de 1,5 milions i un endeutament de 13 milions, que és el que estima la Intervenció municipal en data de 31 de desembre.

Els pressupostos de 2015 preveuen 637.072,43 euros d’inversions, amb unes polítiques d’estímul de la inversió sense deixar de banda la responsabilitat i la situació real de les arques municipals. Es busca donar resposta a algunes demandes socials, així com aconseguir millores en la via pública i edificis municipals, i també poder acabar alguns projectes ja començats. Algunes de les inversions són per a les instal·lacions de la Policia, la regeneració del Parc de la Goleta, la construcció de nínxols en el cementeri, etc.

La novetat d’enguany és que estes inversions es financen amb recursos ordinaris de l’Ajuntament i no amb cap préstec bancari. És pretén anar amortitzant els préstecs vigents del consistori.

Així, l’Ajuntament continua fent un gran esforç per a pagar el deute amb les entitats bancàries. Al llarg de 2015 es destinaran 1.190.759,22 euros a assumir el pagament dels interessos i l’amortització de capital. Estes despeses suposen el 8 per cent dels ingressos públics. Tanmateix, estes xifres han baixat respecte a l’any 2014, quan es destinaren 1.803.618,2 euros per al pagament del deute bancari.

La voluntat del govern municipal és assumir els serveis que milloren la qualitat de vida dels habitants de Tavernes. A més, es parla de serveis com medi ambient, joventut, foment local i de l’ocupació, educació, etc., que si no els presta l’Ajuntament de Tavernes no vindrà cap administració superior a prestar-los als veïns.

Es fa èmfasi en el fet que en els pressupostos de 2012, 2013, 2014 i 2015 l’Ajuntament ha funcionat amb uns ingressos de vora 15 milions d’euros, mentre que en l’any 2010 i 2011 la previsió d’ingressos estava al voltant de 20 milions d’euros. Tanmateix, les despeses fixes han estat pràcticament les mateixes. Això significa que l’Ajuntament ha hagut de fer més amb menys recursos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario