martes, 4 de agosto de 2015

Gabinet Premsa Ajuntament, COL.LECTOR PLATJA

Les obres del col·lector de la platja de Tavernes estan previstes per a l’octubre del 2015

L’Ajuntament de Tavernes aprova l’expedient de contractació i el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació, adjudicació i execució de l’obra denominada Col·lector pluvials i impulsió en els carrers Pintor Segrelles, Blasco Ibáñez i Canal en el nucli urbà nord platja vella, amb un pressupost de licitació de 2.910.305,70 €.

Resultado de imagen de colector pluvialL’empresa Hidraqua Gestión Integral del Agua SA, concessionària del servei municipal d’aigua potable i clavegueram, ha redactat el projecte tècnic de l’obra denominada Col·lector pluvials i impulsió en els carrers Pintor Segrelles, Blasco Ibáñez i Canal en el nucli urbà nord platja vella, en el Pla Director del Servici.

Per acord del Ple de la corporació, adoptat en sessió celebrada el dia 8 d’abril de 2015, es va aprovar el projecte. Ara, l’Ajuntament aprova els plecs de condicions tècniques i administratives que regiran la contractació de les obres del col·lector de la platja.

L’obra s’executarà en tres fases, des d’octubre del 2015 fins a desembre del 2017, parant els mesos d’estiu. El cost total de l’obra serà de 2.910.305,70 € i els pagaments seran plurianuals durant eixos tres anys.

Donat l’elevat cost econòmic i els terminis d’execució, el procediment d’adjudicació és obert i, una vegada publicat, les empreses interessades a participar-hi podran presentar els seus projectes dins dels terminis que marca el procés de contractació.

En la valoració dels projectes presentats es puntuaran les millores en matèria d’accessibilitat, d’estalvi energètic i de contaminació lumínica.

Aprofitant les obres del col·lector, es reurbanitzarà la zona afectada.

L’obra ha de començar abans que caduquen els permisos de Costes, del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que autoritzen l’abocament al mar de les aigües pluvials corresponents al projecte.     

No hay comentarios:

Publicar un comentario