lunes, 3 de agosto de 2015

Gabinet Premsa Ajuntament, CESSIÓ HABITATGES COL.LEGIS A LA CONSELLERÍA

L’Ajuntament de Tavernes cedeix a la Conselleria d’Educació els antics habitatges dels col·legis Magraner i Sant Miquel

La proposta de l’Ajuntament és la cessió gratuïta dels béns immobles de titularitat municipal a favor de les institucions públiques, per tal de donar resposta a les necessitats educatives de funcionament dels centres.

Els habitatges dels mestres dels centres Sant Miquel i Magraner tenen un ús educatiu per part dels centres escolars, donat que diàriament hi entra alumnat pertanyent a cada centre i han de cobrir unes necessitats.

En el CEIP Sant Miquel, tant l’aula de música com el menjador es troben en la planta baixa de l’edifici, i en la primera planta també hi ha una aula multiusos.
En el CEIP Magraner també hi ha un menjador en la planta baixa i en la primera planta una aula multiusos. Les aules multiusos estan acabades però no les gasta la Conselleria d’Educació perquè no estan adscrites a ús escolar.

Per tant, l’Ajuntament de Tavernes ha acordat cedir les plantes baixa i primera dels antics habitatges a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. La finalitat que persegueix ha de repercutir en benefici de les persones interessades del municipi que vullguen escolaritzar els seus fills en els centres esmentats.

Els tràmits per a estes cessions patrimonials a la Conselleria ja es van iniciar a finals de desembre del 2014. L’Ajuntament de Tavernes va fer l’abril d’enguany les proves de càrrega per a comprovar que els sostres estaven en condicions.

La valoració de les plantes que es volen cedir ascendeix a un total de 324.162,92 euros.


No hay comentarios:

Publicar un comentario