miércoles, 26 de agosto de 2015

Gabinet de Premsa Ajuntament, ESCOLA VÍCTOR CALATAYUD

L’Ajuntament de Tavernes adjudica la concessió del servei d’Escola infantil “Víctor Calatayud” per al curs 2015-16

La contractació s’ha realitzat per un procediment negociat sense publicitat on s’han valorat quatre projectes educatius dels cinc que es van presentar en un primer moment.

L’Ajuntament de Tavernes adjudica a l’empresa Sonia Escrihuela Meló la concessió de l’Escola infantil “Víctor Calatayud” per al període d’un any, és a dir, el curs 2015-2016.

L’empresa concessionària realitzará la gestió del servei i les inversions en equipament, material didàctic i informàtic, així com els subministraments i contractacions de serveis complementaris. En contraprestació, l’adjudicatària rebrà una subvenció de l’Ajuntament, que en el seu esforç per mantindre una educació infantil de qualitat destinarà 15.000 € per a este servei.

Les ofertes que s’han valorat han sigut quatre: la d’Adivertment SL, la de Sonia Escrihuela Meló, la d’Eulen Sociosanitarios SA i la de Guartaver SL., que acomplien tots els requisits que se’ls demanava. Totes les quatre propostes que s’han presentat han estat molt ajustades en quan a la valoració econòmica, per tant, el projecte educatiu ha sigut el que ha decidit en l’adjudicació.

L’Escola Infantil Municipal Víctor Calatayud disposarà de 4 unitats o grups d’infants, en edats compreses entre 1 a 3 anys, amb una oferta total de 66 places. Durant el calendari escolar, estarà oberta en horari de 8’00 a 18’00 hores. L’horari general de funcionament serà els matins de 8:00 a 13:30 hores i de vesprada de 15:30 a 18:00 hores. En els períodes no coincidents amb el calendari escolar l’horari serà de 09:00 a 13’30 hores.

També es contempla la possibilitat de donar el servei d’Escola Infantil durant el mes de juliol. Com que es tracta d’un mes no lectiu, no es poden disposar de bons d’escolarització de la Conselleria per tal de subvencionar part del cost del lloc escolar. Per tant, el cost del servei durant aquest mes haurà de ser satisfet íntegrament per les famílies que decideixquen deixar als seus menuts al centre. 


No hay comentarios:

Publicar un comentario