jueves, 13 de agosto de 2015

El Quadern denuncia, LLEGIT EN LA PREMSA


Destacar huí dos noticies de la premsa, una en Las Provincias que ens parla del tapó sobre tot en estiu de la carretera que creua el poble,i altra en el Levante sobre la eterna reclamació d'un pas baix les vies del tren en la nostra estació.

I sobre les dos preguntar si algú a més de Baldoví s'està preocupant per estos temes en Les Corts Nacionals. 

Espere resposta, gràcies de bestreta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario