miércoles, 24 de junio de 2015

Gabinet de Premsa de l'Ajuntament, BECARIS

L'Ajuntament de Tavernes dóna la benvinguda als becaris de pràctiques formatives.

L’alcalde Jordi Juan i el regidor de Personal, Perfecto Benavent, es reuneixen amb els tutors i els 28 estudiants de practiques del programa “La Dipu et beca”.

L’alcalde, Jordi Juan, i el regidor d’Hisenda, s’han reunit amb els tutors i els 28 estudiants universitaris que iniciaran pràctiques formatives a partir del pròxim dia 1 de juliol a l’Ajuntament de Tavernes.

La reunió ha servit per explicar el funcionament i les tasques a efectuar els mesos de juliol i agost dins de les pràctiques contemplades al programa “La Dipu et beca”, on participa l’Ajuntament.

Les pràctiques són retribuïdes a través d’una beca de 500 euros al mes procedents dels fons que aporta la Diputació de Valencia i el propi Ajuntament. El programa a Tavernes es financia amb 22.400 euros de la Diputació al qual l’Ajuntament aporta uns altres 7.544 en concepte de retencions per cotitzacions a la Seguretat Total. Tots els estudiants estan coberts per assegurances.

Aquest programa està dirigit a joves majors de 18 anys, de nacionalitat espanyola, i que cursen algun dels ensenyaments oficials de cicles formatius de formació professional o ensenyaments universitaris oficials de grau, diplomatura o llicenciatura o màster oficial impartit per les universitats. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario