sábado, 9 de mayo de 2015

Info-UNITS, MEMORÀNDUM- AVANÇ DE PROGRAMA ELECTORAL

Qui som :

DUxT som un partit d'àmbit local i independent, és a dir, el nostre camp d'actuació és la ciutat de Tavernes i no obeïm a cap partit d'àmbit superior.

Volem ser l'alternativa als de sempre i a això de sempre, desterrant d'una vegada la política que moltes vegades interposa els interessos de partit als dels ciutadans, i sobretot desterrant el clima de crispació permanent viscut sobretot esta última legislatura.

Què pretenem :

Millorar en tots els aspectes la qualitat de vida dels nostres conveïns per mitjà d'un projecte de present però també de futur, creant una Tavernes més digna que l'actual i millor que la que hem rebut dels nostres avantpassats.

Com :

(Amb este memoràndum no expossem ni molt menys tot el nostre programa concret, sòls unes linées bàsiques d’este, unes línies mestres d'actuació que pensem s'han de seguir, el dit programa anirem publicant-lo en sucesives entregues).

Per mitjà d'un programa d'objectius, que no de promeses, perquè prometre és fàcil però les circumstàncies del dia a dia seran les que ens permeten avançar en uns o altres aspectes. 
No obstant això, devem marcar-nos com diem uns objectius mínims, perquè sense ells no podem seguir un rumb que ens arribe a aconseguir-los.


I hem de ser per a això realistes, i sent-ho assenyalar que encara que la situació econòmica municipal és prou bona, hem de tindre en compte que la disminució d'ingressos per la modificació de l'IBI en els sectors no urbanitzats i que no és previsible es veja compensada per altres a causa de la situació econòmica, afegit a les inversions ja en fase d'inici com el mur de defensa del Vergeret o el col•lector de la platja suposaran un gran esforç econòmic per a les nostres arques municipals i que minvaran quasi totalment la possibilitat d'inversions en altres àrees, a la qual cosa cal afegir el quasi segur rescat de la concessió de la piscina coberta, perquè pensem vist el vist i tant de bo ens equivoquem, esta serà l'única eixida per a desbloquejar el tema i no podem permetre'ns una altra legislatura amb el recinte tancat i deteriorant-se a la carrera.

Així doncs, plantegem un programa basat en les següents premisses bàsiques:

- Un pla quatrianual d'inversions mínimes en manteniment de vials, voreres, senyalitzacions, jardineria, mobiliari, etc. 

No ha de ser tònica a seguir el deixar abandonada la població durant els primers anys i l'últim intentar fer tot allò que no s'ha fet, i en els últims mesos de mandat, ni estar depenent d'unes subvencions incertes en la quantitat i les dates, i mentrestant deixar que s'arribe a un estat tan lamentable com s'ha arribat en la nostra ciutat. I si arriben ajudes supralocals, invertir-les en millores.

- Posar en marxa un pla quatrianual d'inversions mínimes en els mateixos camps i pels mateixos motius. I sobretot en voreres perquè en alguns carrers s'ha arribat ja a uns nivells realment tercermundiste

- Posar en marxa el Pla de Mobilidad Sostenible elaborat durant esta passada legislatura i que marca uns objectius clars i unes actuacions valorades econòmicament, de cara a aconseguir una Tavernes més sotenible, més dels ciutadans i menys dels vehicles, recuperant el carrer per a aquells per mitjà del disseny d'espais més humans i sostenibles amb l'objecte de deixar als nostres descendents una ciutat millor que la que hem rebut.

- Un pla de foment d'ocupació que tampoc es base només en aportacions externes, impulsant des del municipi i dins de les nostres possibilitats la creació de llocs de treball per mitjà dels cursos de formació teòrica i pràctica, la col•laboració amb els centres educatius de tot nivell i les associacions de qualsevol tipus de l'àrea económica.

I un viver d'empreses efectiu i per a la qual cosa cal estudiar el seu reubicació en un immoble que permeta no sols portar en el a cap negocis que depenguen només de mitjans administratius, sinó també aquells que necessiten un espai i uns mitjans físics dels què en estos moments no disposem en les instal•lacions actuals. I tot això acompanyat de la informació dels servicis que el Viver oferix, perquè ens consta que això no ha calat en la població i continua sent un gran desconegut.

- Un pla d'incentivació econòmica incidint per a això en els següents aspectes :

* La nostra platja és una font de riquesa prou maltractada, per la qual cosa incidirem especialment en un pla d'incentivació turística diferent del seguit fins al moment, per mitjà de a més de les fires i semblants, acordar amb aquelles associacions i empreses locals que d'alguna forma incidixen en el camp turístic com el Grup Muntanya o el Centre Excursionista perquè facen d'agents de promoció turística en totes aquelles activitats en què participen com a concentracions en el seu ram, fires especialitzades en activitats esportives etc.

Però abans devem de poder oferir un servici de qualitat a què ens visiten, per la qual cosa plantegem un pla específic en la platja de reenjardinament, estudi luminístic, millora del mobiliari actual, uns aparcaments dignes de tindre eixe nom i no els solars actuals amb l'aparca on pugues i porta't una llanterna si és de nit, i altres, tot això de cara a oferir un producte atractiu i que invite a vindre i a tornar, i també un pla de millora de la senyalització de rutes en la naturalesa : La Valldigna és el producte que s'ha de continuar venent com a alternativa multidisciplinària quant a l'oferta oferida i que no sols deu de ser sol i platja, si no camp i muntanya i tot això complementant-se mutuamente.

*En quant a la indústria si bé és cert que l'administració pública poc pot fer en la voluntat en si de crear una empresa o crear-la en una zona o en una altra, si ha de facilitar la presa d'eixa decisió per mitjà de l'oferiment de les millors zones industrials possibles com per exemple ho ha fet la veïna Xeresa que ha atret als pocs negocis oberts últimament i que necessitaven de gran espai físic. 

I la realitat de Tavernes és que en estos moments no podem oferir eixe tipus de sòl amb garanties perquè els únics espais existents estan o bé per desenrotllar, o bé presenten deficiències, o bé no poden oferir la possibilitat d'instal•lació i posada en funcionament immediat per falta de subministraments com ocorre ara mateix en la zona industrial al voltant de l'estació de ferrocarril, que no compta amb el suficient subministrament d'energia elèctrica o, sistema de depuració al no haver-se executat encara la línia i el transformador que porte energia des d'El Brosquil, ni la nova depuradora, per la qual cosa devem de reclamar fermament a Iberdrola la dita instal•lació que minva nostres possibilitats de desenrotllament, i a l'autoritat competent la màxima celeritat quant al sistema de depuracíon.

* I quant a un tercer pilar, l'agricultura, i davant un mercat globalitzat que afona els preus, l’administració local ha de com a mínim fomentar els bancs de terres, tindre unes dependències especialitzades al servici de l'agricultor, oferir cursos d'especialització i sobretot els d'alternatives a la citricultura, mantindre els vials en òptim estat, fomentar el reg per goteig, etc per a oferir un producte amb la màxima qualitat possible enfront de la cada dia major quantitat i major competència.

- El comerç i la xicoteta indústria locals deuen de continuar sent una font de creació d'ocupació i de riquesa com ho han sigut sempre, i un pilar bàsic en això pel que hem de seguir potenciant-los, promocionant-los i ajudant-los per mitjà de cursos de formació i especialització, campanyes, etc.

I facilitant el millor accés a ells i en això entra en el centre i en gran manera un párquing públic efectiu i tal vegada gratuït, un tema a estudiar amb profunditat i serietat

En resum, sent com diem realistes, cap promesa de grans obres ni edificacions i si uns objectius de consolidar i mantindre el que tenim, promocionar-ho adequadament i que s'acaben aquelles obres que necessitem per a continuar amb un futur viable i esperançador com són el col•lector, la depuradora, el mur de Vergeret, el qual reclamarem després en quants al seu cost a qui corresponga i que no és el municipi, i, com no, la canalització del riu Vaca i la circumval•lació de la ciutat.

Algunes d'estes actuacions depenen de nosaltres, com el col•lector de la platja, altres d'instàncies superiors a què caldrà reclamar, bé l'execució com la circumval•lació, la depuradora o la canalització del riu, bé el finançament com hem dit en el cas de Vergeret.

I en eixe punt giraran i molt els possibles suports per la nostra part a uns o altres : Prevaldrà el què puguen aconseguir per a Tavernes per damunt d'ideologies concretes i sobretot per damunt d'interessos partidistes, Tavernes necessita de totes eixes obres i de forma urgent per a poder seguir en la senda del desenrotllament, de poc ens servix potenciar-la si ens inundem a penes començar o no podem oferir un accés digne als comerços i indústries locals, o un sistema de depuració eficaç.

EN ALTRES ENTREGUES ANIREM CONCRETANT EL NOSTRE PROGRAMA, EL QUAL PODEU SEGUIR EN LA NOVA WEB DEL PARTIT :  
                              democratesunitstavernes.blogspot.com.es

1 comentario:

  1. Un programa realiste sense promeses irreals.
    Hi ha que pegar-li la volta al poble i fer fora als mentirosos i als totalitaris.

    ResponderEliminar