sábado, 6 de diciembre de 2014

El Quadern denuncia, I DESPRÉS QUÉ ?

EL INFORME ADVIERTE DE QUE LA GENERALITAT NO PODRÁ AJUSTAR LAS CUENTAS

La Autoridad Fiscal sitúa a la Comunitat Valenciana al borde de la intervención

VALENCIA PLAZA El informe del organismo independiente que vela por el cumplimiento del déficit pone en duda los presupuestos de la Generalitat para 2015 e insta al Gobierno a poner en marcha el proceso para aplicar medidas coercitivas recogidas en la ley de estabilidad.  

Açò no té altra eixida que eleccions anticipades i que entre aire fresc que a més li plante cara a Madrit : 13.000 milions ens deuen, que vajen amollant el parné i voràs com no quebrem, però no a estos que han demostrat de sobra la seua inutilitat per a trauren's del pou on ens han clavat amb el seus destarifs i desbalafiaments . És l'hora de votar en clau valenciana. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario