martes, 2 de diciembre de 2014

AHIR PLENO

Començà el pleno i seguint l'Ordre del Dia establit, amb l'aprovació de les actes del plenos ordinari de data 3 de Novembre i extraordinari de data 17 de Novembre.

Es va seguir amb l'aprovació del alçament d' objecció al pagament de factures, la primera per un total de 675'65 euros a favor de Taverfont , i altres per un montant de 204'60 euros en concepte de renovació de tres carnets de conduïr de membres de la Policía local.
Al respecte d'estes darreres, l'Alcalde va demanar que s'incluiren en el conveni amb este cos, recordant la popular Inma Tudela que així era fins a 2012 i que amb el Plà d'Ajustament es va eliminar, demanant el mateix que l'Alcalde, responent el Regidor d'Hisenda senyo Borràs que es va eliminar per a reduïr costos tal i com es exigía dit Pla, però que com este es revisable es contemplaría,demanant així mateix Tudela que se'ls faciliten totes les revissions fetes d'este, reconeguent l'Alcalde que es cometen errors en referència a tot açò. Abdós alçaments s'aprovaren per unanimitat.  

En el següent punt es va tractar la proposta per a iniciar l'expedient de declaració d'incompliment del urbanitzador del sector 15-Avinguda Sur, l'empresa Eurourbi, en basse a com va explicar la Regidora d'Urbanisme Carmen Canet, l'incumplimet durant 9 anys de les seues obligacions que no han permés que es formalitzara el conveni corresponent pesse als reiterats requeriments, el qual es el primer pas per a declarar la caducitat posterior del PAI.
Somés a votació s'aprovà amb els vots a favor de tots els regidors.

A continuació s'acordaren també per unanimitat els dictàmens sobre l'adhesió al conveni pe qual l'empresa Ecovidrio arreplega el vidre en la ciutat per mig dels contenidors verds,en basse segons va dir la Regidora de Contractació Llum Sansaloni, el bon servici que donen; el dictamen sobre l'inici del expedient per a fixar el marc jurídic del servei de L'escola  d'Educació Infantil Víctor Calatayud,assenyalant Llum Sansaloni que es crearà una comissió d'estudi de caire técnic al respecte detallant la seua compossició; i el dictamen per a l'aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball de la secció M1 així com el manteniment i modificació dels llocs de treball, sobre el qual assenyalà el regidor de Personal Perfecto Benavent que des de 1999 no s'havía fet de forma total sino parcialment, i ara s'dapata de forma total i conjunta a la situació actual del personal d'esta secció.

I seguint al Ordre del Dia un tema molt emotiu va ser l'aprovació de l'inici del expedient per a declarar fill adoptiu al recenment fallescut Paco Teodoro.

Es passà al apartat de control i fiscalització i dins d'ell es donà compte de la signautra del conveni com tots els anys amb l'Agència Valenciana de Turisme pel qual esta compensa a l'Ajuntament per les despesses adicionals assumides durant la campanya estival i que li corresponene a dita Agència; de l'avocació a favor de l'alcaldía  d'una atribució més d'acord al expedient assenyalat en l'ordre del dia i que segons explicà l'Alcalde consistía en que en endavant serà ell qui convocarà i pressidirà la Comissió d'Hisenda ; i del escrit del comandant cap de la Comandància de la Guardia Civil de València agraïnt la col.laboració, felicitant-los  i donat-los les gràcies a un oficial i tres agents de la nostra Policia Local en la detenció d'una persona am  varis delcites.

I es va passar a Precs i Preguntes amb les següents intervencions : 

La popular Raquèl Escrivà va preguntar a que es van a dedicar els diners recaptats pel conveni amb l'empresa que arreplega i aprofita la roba ussada que es depossita en els contenedors repartits per tot el poble i que fins a que canvià el govern es destinava a Càrites i que l'any passat es destinà a comprar uns arbres després de modificar el conveni, en el sentit de que no sols es destinaren a ONG'S sino també a temes ambientals  va aclarar la regidora Llum Sansaloni, arbres que recordà Escrivà després va facilitar gratuïtament la Diputació, contestant-li sansaloni que han anat a la caixa comú i així es beneficiaría més gent, i que sobre el arbres mai en seran prous els que es replanten.     

Per la seua part el portaveu popular Manolo Vidal va reiterar la petició que havía fet la seua companya Tudela de que es facilitaren les revissions del Pla d'Ajust que va qualificar de amb grans errors, va preguntar com quedava la Comissió d'Hisenda després de la avocació descrita per l'Alcalde, contestant este que es seguía respetant la proporció de repressentativitat del pleno i per tant en quant als populars no canviava i sí en quant al grup Compromís doncs al entrar ell que també forma part d'este grup eixiría Benavent; I per últim preguntà per com estaven el tema dels nitxols del cementeri i del retén policial, doncs recordà que en el mes de Març es va aprovar per vía d'urgència i quant no estava un regidor popular que sustituía a altre, una partida i gran per a estos conceptes, contestant-li Llum Sansaloni que hi havía ja llavors un pla de rehabilitació i conservació de els dos files de nitxols a l'entrada del cementeri però que havíen sorgit una sèrie de contratemps pels quals es va optar per fer-ho en quant al bloc que consta d'elevador, però que es seguix endavant amb el pla i es va a ampliar l'ossari i fer un jardí dels records on poder enterrar les cendres dels difunts incinerats, i que en quant al retén s'està executant en un 50% per part del servicis propis municipals i que per dit fet i al sorgir altres cosses més urgents s'havíen retrassat estes obres que en breu estaràn acabades, demanant Vidal que li se facilitaren les xifres concretes de les obres, dient Vidal que sobre tanta urgència entenía no hi havía rés en clar encara i per tant no hi havía ésta, replicant Llum que no era així i que sols hi havíen tingut variacions. Al respecte l'Alcalde va fer una xicotet autocrítica pel retrás del retén però va ressaltar que s'havía decidit fer part de les obres pel propi ajuntament per estalviar, i en quant als nitxols que en els pressupostos per a 2015 es preveíen 90.000 euros per a ampliació del cementeri.

La també popular Inma Tudela va dir que sobre haver insistit no hi ha forma de que li faciliten les factures corresponents a un periode natural d'un any abans i després de entrar en vigor el Pla Energètic per a comprovar si hi havía un estalvi per ella mateix, doncs ha pogut comprovar que no hi ha un seguiment d'este, pel que demanava a l'alcaldia fera les gestions per a que li les facilitaren el més aviat possible, contestant-li este que aixi ho faría i que estava prevista una auditoría en 2014 que no s'havía portat a cap però que per a 2015 estava de nou pressupostada.  

La regidora no adscrita Karina Vercher va preguntar com estava l'informe que havía solicitat sobre des de quant s'estava transportant les analítiques en el camionet, contestant-li el regidor Llàcer que l'informe el tenía a la seua dispossició el técnic, demanant Vercher que es donara compte d'este informe en el porper pleno, així com del escrit del Síndic de Greuges rebut i altres ressolucions judicials que segons ella denunciaven l'actitut autoritària del Alcalde i que s'havíen guardat en el caixò, contestant-li l'Alcalde que no era ell qui decidía quines ressolucions i quines no es donava compte en pleno, si no que era a criteri de la Secretaría General doncs això estava normat, a proposta aixó sí d'ell va reconeixer, i que en l'escrit el Síndic dia que ho penjaría en la seua web com així ha fet, reiterant Vercher que es done compter en el proper pleno, comentant al respecte el portaveu popular senyor Vidal que també voldría saber sobre el criteri seguit.

El regidor Josep LLàcer va intervindre dient que la popular Tudela en l'anterior pleno va acussar a la seua regidoría i en quant a joventut de cosses incertes, passant a detallar les activitats d'esta regidoría detallàdament, del qual va facilitar un CD a la regidora popular, replicant Tudela per alusions que el que ella havía dit i mantenía es que sobre un 80% dels pressupost de joventut era per al Festivern, data que el senyor LLàcer havía obviat en la seua expossició, en la que havía mesclat joventut amb Foment Local, replicant-li Llàcer que no entenía la interdisciplinitat amb que actúa el govern, intervenint Llum Sansaloni que va acussar als populars de menysprear las seriossitat del treball del govern mentres que ells es gastaren la majoría dels diners en el que qualificà "uns recreatius".

Al respecte demanà la paraula de nou Karina Vercher que demanà el mateix tracte en quant a l'informació que ha demanat sobre les analítiques i li se responguera també tant detàlladament, i el mateix en quant a les despesses dels bous al carrer dient que faltaven dos factures i la subvenció a l'associació taurina en el que li s'havía fet arrivar al respecte, contestant-li l'Alcalde que ell li havía facilitat el que li havíen preparat els técnics, però que ho podía demanar també a estos doncs el pleno no es el lloc per a estes cosses.

Per últim i per alussions el portaveu popular senor Vidal va voler contestar-li a Sansaloni sobre la supossada manca de respecte que va negar, dient l'Alcalde que s'havía escoltat des de la seua bancada l'expressió "de forment ni un grà" mentres parlava Llàcer, el qual era un menyspreci, .
  

EL NOSTRE COMENTARI : UN REGIDOR D'HISENDA UN POC PECULIAR ...

Pleno mèrament administraitu a excepció de l'inici del expedient per a nomenar a Paco Teodoro fill adoptiu, a lo que ens unim des d'este blog doncs Paco i com tots sabeu va aportar molt i de debò a esta ciutat, i estem notant acte darrere acte la seua absència, al igual que ens unim també des de Quadern a la felicitació a les nostres foreçs d'ordre públic locals, i en el que s'ha seguit amb la regularització jurídica de la desgraciada realitat urbanística del sectors de la platja.

I el que no es un mer tràmit administratiu, pensem, es la nova avocació que ha fet l'Alcalde de la facultat de convocar i presidir la Comissió d'Hisenda, perquè amb açò tenim a un Regidor d'Hisenda que ni pot gestionar els pressupostos ni convocar i pressidir la seua pròpia comissió.

I en Precs i Preguntes com sempre un poc de toma i daca però tampoc masa .

9 comentarios:

 1. El Bloc sempre escapant per peteneres. No va i diuen que ara obren el retén amb la brigada per estalviar diners? D'aborigen fins ara,que van,8 mesos. Per 3.000€/mes? 24.000€? Això crec que dona per llogar alguna xicoteta constructora del poble i haver-ho acabat ja.
  També volien estalviar 200€ en carnets per als policies, deuen d'haver estalviat molt durant estos 3 anys,junt amb altres beneficis llevats als funcionaris. Ara,si ho paguen als policies,es paga també eixes renovacions a tot treballador de l'Ajuntament que use un vehicle en la seua feina.
  Per lo del gastar-se el 80% del pressupost de joventut en 3 dies de Festivern diu molt poc de la preocupació per la joventut,critiquen el recreatiu del PP però ells tampoc proposen activitats alternatives per a la joventut més que pagar 4 concerts als pubs locals.

  ResponderEliminar
 2. Si la faena la fan els de ka brigada no hi ha estalvi que ells també cobren.

  ResponderEliminar
 3. 120.000€ per arreglar el reten més les hores de la gent de la brigada més 12 mesos tancat i pagant alquiler.
  Quants diners portem gastats este any en el reten que continua tancat?

  ResponderEliminar
 4. Menys que ens ha costat l'aparcament. I tampoc aprofita per a res. I passeig destrossat.

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Pues planteu xampinyons i esclatasangs.

   Eliminar
  2. Bona idea, per humitat no serà , jejeje

   Eliminar
 5. Que Jordi explique els motius del retras en inaugurar el reten i el seu cost.
  No diu que és transparent? Que ho demostre.

  ResponderEliminar
 6. Però això no era una obra de Víctor Borrás? Ho hauria d'explicar Víctor Borrás, les gestions fetes des de Patrimoni, la planificació de les obres, els recursos que va dedicar i tot el projecte que havia de fer i com l'havia valorat. Ara sembla com ha dit en una entrevista que ja culpa els altres.
  De totes les maneres, els del PP no es preocupeu, que segur que no arribarem als 2'5 anys que porta Gandia i encara parlen de febrer o març. I 200 milions al coll més que tenen.

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Els teus amics del Bloc diuen que Victor està a l'ombra i no pinta fava.
   Lo de comparar-nos amb Gandia m'encanta. Si fem com allí corridas de toros i vé Julio Iglesias em dona igual tindre deu vegades el dèficit que tenim. Lo mal és que la Pantoja ara mateix no podria vindre.

   Eliminar