miércoles, 5 de noviembre de 2014

El Quadern informa, PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2015

Llegit a Diari Serpis  

EL PRESSUPOST DE TAVERNES PER A 2015 REBAIXA LA DESPESA CORRENT PER A DESTINAR 900.000 EUROS A INVERSIONS

 • 3

EL PRESSUPOST DE TAVERNES PER A 2015 REBAIXA LA DESPESA CORRENT PER A DESTINAR 900.000 EUROS A INVERSIONS
Tota la despesa corrent de l'Ajuntament de Tavernes es veu afectada per la retallada al pressupost, tret del departament de Serveis Socials. L'objectiu és destinar 900.000 euros a inversions a costa de despeses com ara la subvenció a la Mancomunitat de la Valldigna, que es vorà reduida en 30.000 euros, segons  l'avantprojecte del Pressupost Municipal del 2015. L'alcalde, Jordi Juan, va lliurar el document base del pressupost als tinents alcaldes en la Junta de Govern de novembre.
 L'alcalde, Jordi Juan, ha informat que la proposta contempla un pressupost de 15 milions d'euros, amb la qual cosa es preveu uns ingressos similars als que ha tingut Tavernes en els anys anteriors. Els ingressos reflecteixen la congelació de l'IBI per al 2015 després de la reducció de l'impost que l'Ajuntament de Tavernes ha aprovat i ja ha fet efectiu enguany.
Jordi Juan ha manifestat que l'avantprojecte "és realista, les despeses d'adapten realment als ingressos i es dóna prioritat a les partides de Serveis Socials i de conservació dels edificis i vies públics, a més de ser un document responsable on es garanteix el funcionament normal dels serveis públics del municipi".
També ha destacat que el pressupost "ja compleix les previsions indicades pel govern municipal en les assemblees ciutadanes i reunions de barri, en el sentit que una vegada sanejada l'economia municipal es podria iniciar alguna petita inversió usant recursos propis i sense haver d'acudir als préstecs bancaris".
El capítol de personal del pressupost experimenta per al 2015 un increment a causa de la revisió de la Relació de Llocs de Treball (RLT) d'algunes seccions aprovada en anys anteriors i també a una partida de 50.000 euros destinada a un Pla d'Ocupació Local.
El capítol dos de despesa corrent abaixa amb l'objectiu de destinar 900.000 euros a inversions. Entre les que ha comentat Jordi Juan estarien la pintura de passos de vianants, construcció de nínxols, la regeneració del llac de la Goleta, esports, millores en parcs, jardins i via pública en general així com diversos edificis municipals. El pressupost contempla també una partida de 100.000 euros destinada a ADISVA perquè acabe el seu taller ocupacional. La disminució del capítol dos ve donada per un ajust a la baixa de les despeses de totes les regidories a excepció de Serveis Socials.
El capítol quatre, despeses de subvencions i transferències, manté totes les subvencions a excepció de la Mancomunitat de la Valldigna que abaixa en 30.000 euros.
L'alcalde Jordi Juan ha destacat l'esforç que efectua l'Ajuntament per fer front a les despeses financeres. En concret, ha confirmat que Tavernes destinarà el 2015 la quantitat de 1'6 milions d'euros a pagar amortitzacions de capital i interessos per préstecs de l'anterior legislatura i pel préstec demanat el 2012, que es va destinar a pagar les factures dels proveïdors també pendents de la passada legislatura.
El pressupost es troba per tant en una fase inicial i pot tindre algunes modificacions. Pròximament serà dut a comissió perquè després s'aprove en el plenari abans d'acabar l'any.

Qué vos pareix, son realistes, electoralistes, expansius, restrictius ...? 
Qué vos pareix que el Regidor d'Hisenda no aparega anomentat per a rés, que vol dir això ? 
Ahí ho deixem . 

4 comentarios:

 1. No dia la cotorra que els diners dels nixos i dels pasos de vianants ja estaven presspostats?
  No entenc perquè l'alcalde torna a pressupostarlos per 2015.
  Si el pressupost el fa l'alcalde que pinta Borràs en l'ajuntament?

  ResponderEliminar
 2. Congelar l'IBI?
  Si no es baixa el coeficient l'IBI tornarà a pujar en 2015 i de moment això encara no s'ah fet.

  ResponderEliminar
 3. Això vol dir que la nota la fet el grup Compromís. Ara el grup socialista farà altra nota que dirà que el pressupost l'ha fet Borràs.

  ResponderEliminar
 4. A Borràs no li agrada el que l'alcalde ha fet “Pensamos que es el momento de invertir en grandes proyectos de ciudad y no en pequeñas obras”, apuntó el concejal de Hacienda, Víctor Borrràs, quien lamentó al tiempo la premura con la que el alcalde ha presentado a la opinión pública este anteproyecto de presupuestos.
  http://www.saforguia.com/HOME2013/Noticias/tabid/358/titular/_EL_GOBIERNO_DE_TAVERNES_DE_LA_VALLDIGNA_PRESENTA_UNOS_PRESUPUESTOS_DE_15_MILLONES_DE_EUROS_PARA_2015_/idnoticia/38701/Default.aspx

  ResponderEliminar